Štola Starý Martin

Štola Starý Martin

Prohlídková štola je stará důlní štola, kde od 15.století probíhala intenzivní těžby cínové rudy. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších důlních děl krupského revíru. Po celý rok zde návštěvníci mohou seznámit se způsoby dobývání cínové rudy a ražení dlouhých důlních děl. Obdivovat můžete i druhotnou pseudokrasovou výzdobu některých důlních děl, kde se za desetiletí až staletí vytvořila působivá drobná krápníková výzdoba. Prohlídka cca 1.000,- m dlouhého úseku trvá přibližně 45 min. a návštěvníci by se měli připravit na teplotu kolem 8-10°C. K přiblížení těžby slouží i expozice důlní techniky, která je prezentována návštěvníkům na prostranství za silnicí a před štolou. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si z blízka zajímavé důlní stroje, které byly používány především pro práci v podzemí.

štola Starý Martin - foto Jan Watzek

foto Jan Watzek