Teplice

Lázně Teplice se nacházejí v krásné krajině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor. Město je známo především díky svým lázním, které jsou nejstarší ve střední Evropě a jejichž historie sahá až k roku 762. Pro svoje bohatství a luxus byly lázně nazývány „salónem Evropy“ nebo „malou Paříží“. Ze všech slavných osobností, které zdejší lázně navštívily, jmenujme alespoň Beethovena či Goetheho. Dnes je pro toto město plné parků a fontán příznačný bohatý kulturní život. Teplice jsou slavné nejen pro své lázně, ale i pro výrobu skla a porcelánu.

Severočeská filharmonie

Od konce 19. století začal uvádět Teplický lázeňský orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Tradice filharmonických koncertů pokračuje - v současnosti filharmonie pořádá každý rok řadu koncertů a slavný Festival Ludwiga van Beethovena, který se koná v červnu.

Botanická zahrada

Botanická zahrada založená roku 2002 se rozprostírá v místech staré zahrady vzniklé v 2. polovině 19. století. Původní skleníky, které se využívaly k pěstování rostlin pro lázeňské účely a k přezimování palem, byly opraveny a otevřeny veřejnosti roku 1975. V okamžiku svého otevření čítala botanická zahrada na 3000 druhů rostlin, z nichž 1/3 se pěstuje pod širým nebem, zatímco zbytek ve sklenících s tropickým a subtropickým klimatem.