Zámek Jezeří

Zámek Jezeří

Původní středověký hrad stojící na vysokém ostrohu vybíhajícím z krušnohorského masivu byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. Ze zámeckých interiérů vyniká především velký oválný sál později upravený na zámecké divadlo, a kaple Bolestné Panny Marie se štukovou výzdobou z 19. století. Na počátku 18. století byla při zámku zřízena náročná okrasná zahrada. Součástí areálu bylo i unikátní arboretum s mnoha druhy exotických dřevin. V 19.století se zámek stal významným kulturním centrem, navštěvovaným zejména hudebníky. Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů bylo ve druhé polovině 20. století těžce poškozeno v důsledku postupující těžby uhlí takže koncem 80. let byl zámek jedním z nejzdevastovanějších památkových objektů u nás. Koncem 90 let min. stol. byly zahájeny rekonstrukční práce na obnovu bývalé „Perly Krušných hor“.  V současné době je zpřístupněna pouze malá část rozsáhlého objektu, přesto jsou návštěvy zámku probíhající za  nestandardních podmínek velmi působivým a jedinečným zážitkem.